info@sofiaqua.cz +420 603 510 141

Střešní izolace

Realizujeme a provádíme opravy všech typů střech PANELÁKŮ, RODINNÝCH DOMŮ, ADMINISTRATIVNÍCH a PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ, ZEMĚDĚLSKÝCH OBJEKTŮ…atd.

• izolace plochých střech
• izolace šikmých střech
• izolace obloukových střech
• střešní zahrady
• izolace teras
• izolace balkónů

• Při izolacích střech, balkónů, teras, provádíme zateplování i klempířskou činnost. Veškeré izolace provádíme výhradně z mPVC materiálu. Nabízíme velký výběr kvalitních zahraničních a tuzemských izolačních materiálů.

K fóliovým střešním systémům dále nabízíme:

• provedení sondy a tahové zkoušky stávající střechy
• návrh nové skladby střešního pláště či případné opravy
• poradenská činnost a konzultace s techniky.

Střechy přitížené kamenivem

Střecha přitížená kamenivem je vysoce estetickým řešením nepochozích střech při velmi nízkých nárocích na údržbu. Aplikuje se v případech, kdy střecha zůstává nepochozí a nejsou žádné jiné požadavky na další funkci. Tento střešní systém představuje ekonomicky i technicky vhodnou alternativu. Zabezpečuje střešní plášť proti vztlakovým silám od působení větru a zároveň splňuje požadavky na stavební požární ochranu. Předpokládá se dostatečná statická únosnost.

Detaily:

uk1

1. nosná konstrukce
2. parotěsná vrstva
3. tepelně izolační vrstva
4. hydroizolační vrstva
5. oblé kamenivo

Výhody systémů přitížených kamenivem:

• vhodné pro novostavbu i sanaci
• žádné zvláštní požadavky na podklad – předpokládá se dostatečná statická únosnost
• rychlé, hospodárné a na povětrnostních vlivech nezávislé položení
• zásadně zvyšuje odolnost hydroizolace vůči UV záření
• ekonomicky výhodné
• bezpečné proti sání větru
• snadná údržba – nízké náklady
• ochrana hydroizolace před poškozením
• optimální vlastnosti bránící šíření požáru
• možnost rozdělení do sektorů (bezpečnostní střecha)
• možnost dodatečného extenzivního ozelenění

Střechy pochozí

Některé ploché střechy mohou zároveň sloužit jako prostor pro pohyb osob či vozidel (střechy pochozí či pojízdné). Jedná se často o střechy garáží, obchodních středisek, nádraží apod., které jsou vlivem provozu namáhány.

Proto je souvrství nad hydroizolace doplňováno vhodnými ochrannými a kluznými vrstvami, které zabraňují poškození hydroizolace.

V závislosti na předpokládaném využití i ekonomické efektivnosti celkového řešení lze pro vytvoření užitné plochy aplikovat všechny druhy provozních konstrukcí – od betonové zámkové dlažby až po litý asfalt.

Detaily:

uk2

1. nosná konstrukce
2. parotěsná vrstva 3. tlumení kročejového hluku
4. tepelně izolační vrstva
5. hydroizolační vrstva
6. přepažení
7. ochranná vrstva
8. drenážní vrstva
9. provozní plocha

Terasy a balkóny

Pochůzní fólie jsou specielně vyvinuté pro finální úpravu povrchu teras a balkónů. Jsou vybaveny protiskluzovou úpravou odolnou proti oděru. Tyto fólie umožňují rekonstrukce balkónů a teras při minimálním nárůstu výšky pochůzné vrstvy. Vyráběny jsou v barvě zelené, světle a tmavě šedé.

Terasy a balkóny provádíme také systémem dlažby na terče. Na provedenou hydroizolaci klademe rovnou terasovou dlažbu na plastové terče. Dlažbu je možné nahradit dřevěným nebo plastovým roštem.
Výhody jsou dlouhá životnost, snadná údržba, přístupnost izolační vrstvy pro případnou kontrolu a čištění. Pro dlažby není nutná krycí betonová mazanina a maltové lože, poškozené dlaždice je možné snadno vyjmout a nahradit novými. Terči můžeme vyrovnat spády a dešťová voda volně protéká pod dlažbou, nebo roštem mezi terči. Pod dlažbu, nebo rošt je možné vložit zapuštěné střešní vpusti pro odvod dešťové vody.

uk3 uk4

Fólie z měkčeného PVC a její vynikající vlastnosti:

• dlouhá životnost
• rozměrová stálost
• odolnost vůči prorůstání kořenů rostlin
• vynikající odolnost povětrnostním vlivům
• vysoká chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
• vysoká UV stabilita a požární odolnost
• barevná stálost
• vysoká propustnost pro vodní páry
• vynikající svařitelnost a zpracovatelnost při náročných klimatických podmínkách
• celoživotní oprava a svařitelnost
• minimální přitížení nosné konstrukce střechy
• minimální požární zatížení objektu
• recyklovatelnost