info@sofiaqua.cz +420 603 510 141

Zemní izolace

• spodních staveb
• proti radonu
• proti ropným produktům
• skládek
• izolace s chemickou odolností
• rybníků, vodních nádrží na pitnou vodu, lapolů
• požárních nádrží
• mycích linek
• septiků
• kořenových čističek
• stodol, stájí, kravínů a vepřínů
• silových jam a záchytných jímek

Pracujeme s kvalitními zahraničními a tuzemskými izolačními fóliemi proti radonu, tlakové vodě a ropným produktům: R-FOL, ALKORPLAN, PROTAN, PENEFOL, JUNIFOL, FATRAFOL …

Návrhy na řešení realizací vychází ze zkušeností a dlouholeté spolupráce s předními výrobci a dodavateli izolačních materiálů na našem trhu. Izolace provádíme s vlastním odborně proškoleným týmem zaměstnanců.

Fólie z měkčeného PVC a její vynikající vlastnosti:

• dlouhá životnost
• rozměrová stálost
• odolnost vůči prorůstání kořenů rostlin
• vynikající odolnost povětrnostním vlivům
• vysoká chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
• odolnost proti chemikáliím
• vysoká UV stabilita
• barevná stálost
• vynikající svařitelnost a zpracovatelnost při náročných klimatických podmínkách
• celoživotní oprava a svařitelnost
• recyklovatelnost

Nabízíme Vám individuální řešení, které vychází ze vzájemné intenzivní spolupráce. K tomu patří technické poradenství na místě, přesné zjištění a analýza dat o objektu, stejně jako pečlivé a cílené plánování.