info@sofiaqua.cz +420 603 510 141

Střešní zahrady

K vytvoření střešní zahrady je zapotřebí vyhotovení plánu pro zelené střechy ještě před stavbou budovy. Pokud se realizace provádí na již stojící budově, je nutné zajistit posudek statika, který určí možné zatížení. Společnost SOFIAQUA s.r.o. Vám zajistí profesionální technické zhotovení. Pouze tehdy mohou být zelené střechy nejen výrazným reprezentačním, ale i užitným prvkem pro vlastníka či uživatele objektu.

Typy vegetačních střech
Vegetační střechy můžeme rozdělit na střechy s extenzivní střešní zelení, střechy s jednoduchou intenzivní zelení a střechy s intenzivní zelení.

Extenzivní střešní zahrada složená z nenáročných sukulentů a trav se přizpůsobí podmínkám prostředí. Regeneruje se sama a je také méně náročná na požadované zatížení střešní konstrukce.

Intenzivní střešní zahrada je plnohodnotnou zahradou včetně možnosti výsadby stromů a keřů. Je samozřejmě náročnější na požadované zatížení střešní konstrukce a následnou péči včetně dostatečné závlahy.

Výhody vegetačních střech:

• přeměňují oxid uhličitý na kyslík.
• prodlužují životnost hydroizolace, kterou chrání před extrémními teplotami a klimatickými změnami
• zvyšují ochranu střešní konstrukce před chladem a v letním období před teplem (střešní konstrukce se nepřehřívá)
• redukují náklady na topení nebo chlazení
• zlepšují místní klima odpařováním vlhkosti, vážou prach a filtrují škodlivé látky ve vzduchu
• zadržují srážkovou vodu (30 až 90 % podle typu vegetační střechy)
• snižují výdaje za odvádění srážkové vody do kanalizace
• zvyšují požární bezpečnost budovy (střechy jsou zařazeny do kategorie nehořlavé); má-li zatěžující vrstva (vegetační, štěrk) minimální tloušťku 3 cm a obsah organických látek max. 20 %, požární odolnost střechy lze označit za dostatečnou
• rozšiřují životní prostor pro lidi, rostliny a zvířata

Střešní konstrukce vegetační střechy:

• hydroizolace (např. fólie z mPVC)
• dělicí vrstva (u fólií z mPVC např. skleněná rohož nebo geotextilie 300 g/m2, je-li tepelná izolace z pěnového polystyrenu)
• tepelná izolace (je-li vegetační střecha nad vytápěnými prostory nebo otevřeným prostorem, aby nepromrzly kořeny); při navrhování tepelné izolace se doporučuje dodržet dostatečnou pev¬nost, aby nedošlo k její destrukci hmotností zemního substrátu
• parozábrana – její funkcí je nepropouštět vodní páry z interiéru do tepelné izolace (snížily by se tím její tepelně izolační účinky)
• spádová vrstva; u intenzivní vegetační střechy alespoň 1,75 % a u extenzivní min. 2 %; spádovou vrstvu lze vytvořit i v rámci tepelné izolace
• nosná konstrukce – většinou bývá ocelobetonová, při jejím výpočtu nutno zohlednit zatížení nasáklým zemním substrátem a dalšími vrstvami

Detaily:

uk5